free counter with statistics

Samtalsmetoder & förhållningssätt för förändring

Coaching & Motivation erbjuder:
* Stöd till anhöriga och föreläsningar om att leva nära en person med missbruksproblematik
* Kurser i Motiverande samtal (MI) för yrkesverksamma som motiverar andra till livsstilsförändringar

CRAFT (Community Reinforcement And Family Training)

erbjuds för anhöriga till en närstående med missbruksproblematik. Vi erbjuder stöd i form individuell coaching, kurser och föreläsningar. Anhöriga till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress och rädsla. De har även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk. CRAFT rekomenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Motiverande samtal (MI)

är en kommunikationsstil som visat god effekt i forskning för att stärka människors egen motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirations-dagar och fördjupningskurser.

Nyheter & kommande kurser

CRAFT helgkurs för anhöriga 21-22/11 2015. Stockholm. Anmälan och mer information kan du läsa här!

CRAFT för yrkesverksamma, grundkurs 16-18/2 2016. Göteborg. Möter du anhöriga i ditt arbete och vill erbjuda CRAFT? Anmälan och mer information kan du läsa här!

CRAFT för yrkesverksamma, grundkurs 16-18/2 2016 Sthlm. Möter du anhöriga i ditt arbete och vill erbjuda CRAFT? Anmälan och mer information kan du läsa här!

FULLSATT! CRAFT för yrkesverksamma, grundkurs 1-3/12 2015. Möter du anhöriga i ditt arbete och vill erbjuda CRAFT? Anmälan och mer information kan du läsa här!

Web-kurs "Stöd för anhöriga" September 2015. Webkurs för anhöriga till perosner med missbruk i samarbete med Terapeutakademin AB. Klicka här för information och anmälan!

2015-08-14

Carina ingår i Ph.D. Robert Meyers grupp för CRAFT-terapeuter och tränare. Läs mera här!

2015-06-26

Handledare i Sorgbearbetning. Carina har och blivit Certifierad handledare i sorgbearbetning genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

2015-04-17

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer rekommenderar CRAFT! För anhöriga som vill hjälpa sina närstående med missbruk till förändring. Läs pdf här, sid 63-64.

2014-11-17

Carina först i Norden att blir certifierad CRAFT-terapeut! Vill du läsa mer om CRAFT för anhöriga, klicka här!

Böcker & material

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!
Köp boken - Släpp kontrollen - Vinn friheten!

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

103 självhjälpsövningar

Arbetsmanualen för anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

Följ oss!