free counter with statistics

Motiverande Samta CRAFTAnmälan till Kurser

CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds för anhöriga till en närstående med missbruksproblematik. CRAFT rekomenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga. Vi erbjuder CRAFT-utbildningar för yrkesverksamma samt möjligheten att certifiera sig tilll cert. CRAFT-terapeut samt helgkurser och individuella CRAFT-samtal för anhöriga. Anhöriga som deltagit i CRAFT har i forskning visat mindre ångest och depression samt att det ger hjälpande strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med missbruks- och beroendeproblem till att söka hjälp. Carina Bång är ännu så länge den enda i Norden som är certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT och har handledning av Robert J. Meyers, grundaren till CRAFT.

Motiverande samtal (MI)

är en kommunikationsstil som visat god effekt i forskning för att stärka människors egen motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirationsdagar och fördjupningskurser.

Nyheter

2015-08-14

Carina ingår i Ph.D. Robert Meyers grupp för CRAFT-terapeuter och tränare. Läs mera här!

CRAFT logga

2015-07-16

Certifierad kodare & Supervisor i CRAFT. Carina har certifierat sig inom CRAFT och kan nu certifiera andra personer som vill använda CRAFT i professionella samtal eller i ideella verksamheter som möter anhöriga.

2015-06-26

Handledare i Sorgbearbetning. Carina har och blivit Certifierad handledare i sorgbearbetning genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

2014-11-17

Carina är först i Norden att blir certifierad CRAFT-terapeut! Vill du läsa mer om CRAFT för anhöriga, klicka här!

Böcker & material

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!
Köp boken - Släpp kontrollen - Vinn friheten!

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

103 självhjälpsövningar

Arbetsmanualen för 		anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

Följ oss!