free counter with statistics

Samtalsmetoder & förhållningssätt för förändring

Coaching & Motivation erbjuder:
* Stöd till anhöriga och föreläsningar om att leva nära en person med missbruksproblematik
* Kurser i Motiverande samtal (MI) för yrkesverksamma som motiverar andra till livsstilsförändringar

CRAFT (Community Reinforcement And Family Training)

erbjuds för anhöriga till en närstående med missbruksproblematik. Vi erbjuder stöd i form individuell coaching, kurser och föreläsningar. Anhöriga till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress och rädsla. De har även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk. CRAFT rekomenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Motiverande samtal (MI)

är en kommunikationsstil som visat god effekt i forskning för att stärka människors egen motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirations-dagar och fördjupningskurser.

Nyheter & kommande kurser

2015-04-17

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer rekommenderar CRAFT! För anhöriga som vill hjälpa sina närstående med missbruk till förändring. Läs pdf här, sid 63-64.

2015-04-17

CRAFT kvällskurs Sthlm i juni! 6 tillfällen. Anmälan och mer information kan du läsa här! Sista anmälan 18e maj!

2015-03-13

CRAFT kurs, Del 2, 23-24/5 2015. Helgkurs för anhöriga till personer med missbruk. Anmälan och mer information kan du läsa här! OBS! Du kan delta i del 2, även om du inte gått del 1, se informationen!

2015-01-28

CRAFT kurs, 3-4/10 2015. Helgkurs för anhöriga till personer med missbruk. Anmälan och mer information kan du läsa här!

2015-03-28

CRAFT för yrkesverksamma, grundkurs 10-12/11 2015. Möter du anhöriga i ditt arbete och vill erbjuda CRAFT? Anmälan och mer information kan du läsa här!

2015-05-08

CRAFT för yrkesverksamma, grundkurs 1-3/12 2015. Möter du anhöriga i ditt arbete och vill erbjuda CRAFT? Anmälan och mer information kan du läsa här!

2015-01-28

Web-kurs "Stöd för anhöriga" September 2015. Webkurs för anhöriga till perosner med missbruk i samarbete med Terapeut-akademin AB. Klicka här för information och anmälan!

2014-11-17

Carina först i Norden att blir certifierad CRAFT-terapeut! Vill du läsa mer om CRAFT för anhöriga, klicka här!

2014-07-15

Deltagit i CRAFT-utbildning i Texas, USA. Program för anhöriga till personer med missbruk, läs mer om CRAFT här!

Böcker & material

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!
Köp boken - Släpp kontrollen - Vinn friheten!

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

Arbetsmanualen för anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt.
Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006