free counter with statistics

Motiverande Samta CRAFTAnmälan till Kurser

CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds för anhöriga till en närstående med missbruksproblematik och har visat sig vara särskilt effektivt för föräldrar till barn som missbrukar. Vi erbjuder stöd i form individuell coaching, kurser och föreläsningar. Anhöriga till personer med missbruksproblematik lider ofta av långvarig stress och rädsla. De har även stor erfarenhet och kan vara en viktig resursperson i förändringsprocessen för personen med missbruk. CRAFT rekomenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Motiverande samtal (MI)

är en kommunikationsstil som visat god effekt i forskning för att stärka människors egen motivation till beteende- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder MI-grundkurser, inspirations-dagar och fördjupningskurser.

Nyheter

2015-08-14

Carina ingår i Ph.D. Robert Meyers grupp för CRAFT-terapeuter och tränare. Läs mera här!

2015-06-26

Handledare i Sorgbearbetning. Carina har och blivit Certifierad handledare i sorgbearbetning genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

2014-11-17

Carina först i Norden att blir certifierad CRAFT-terapeut! Vill du läsa mer om CRAFT för anhöriga, klicka här!

Böcker & material

"Släpp kontrollen - Vinn friheten" En bok för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser av Carina Bång är nu publicerad. Läs mer och beställ boken, klicka här!
Köp boken - Släpp kontrollen - Vinn friheten!

Arbetsmanualen för anhöriga
till missbrukare!

103 självhjälpsövningar

Arbetsmanualen för 		anhöriga

Dubbelkolla din mailadress så den är korrekt Annars kan inte manualen skickas till dig. 

Kostnad: 59 kr (inkl 6% moms)
Författare: Carina Bång © 2006

Följ oss!