Om CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
  • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Om CRAFT-certifiering

Jag erbjuder 3 dagars utbildningar i CRAFT och tillhandahåller möjligheten för yrkesverksamma att certifiera sig till CRAFT-terapeuter. Detta är ett viktigt led i kvalitetssäkringen av programmet. Genom feedback utvecklas även samtalsledarens kunskaper. För att kunna certifiera sig i CRAFT krävs det att man gått utbildning under ledning av någon av Ph.D. Robert Meyers Associates. Läs mer här!

Carina Bång

Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Om Carina

Som den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT, arbetar jag för att sprida CRAFT till anhöriga och yrkesverksamma. Jag ingår i Ph.D. Robert Meyers Associates och har direkt handledning av grundaren av Ph.D. Robert J. Meyers.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i anhörigas situation och har publicerat Arbetsmanual för anhöriga som används i flera kommuner som stöd i anhöriggrupper. Jag har även publicerat 2 självhjälpsböcker till anhöriga: Släpp kontrollen – Vinn friheten!  (2012) och Du är viktig! (2016). Jag erbjuder stöd till anhöriga i form av individuella samtal och kurser. Tidigare har jag arbetat 10 år inom Kriminalvården på anstalt och häkte i Narkomanvårdsteam med att motivera personer med beroendeproblem att förändra sitt liv, söka behandling och bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 har jag även arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal och hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri.

Böcker & material

Släpp
Kontrollen

Vinn
Friheten

Detta är en guidebok för alla anhöriga som stegvis vill starta en process till ett ökat välbefinnande. Boken innehåller flera perspektiv, självhjälpsövningar och intervjuer med anhöriga som är sammanboende, föräldrar, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblem. Anhöriga lever ofta under hög stress, rädsla och oro. Släpp kontrollen – Vinn friheten! ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från drogberoendets berg- och dalbana.

Beställ nu