Carina Bång

Carina Bång

Coaching & Motivation Scandinavia AB

Carina Bång

Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Som den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT, arbetar jag för att sprida CRAFT till anhöriga och yrkesverksamma. Jag ingår i Ph.D. Robert Meyers Associates och har direkt handledning av grundaren av Ph.D. Robert J. Meyers.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i anhörigas situation och har publicerat Arbetsmanual för anhöriga som används i flera kommuner som stöd i anhöriggrupper. Jag har även publicerat två självhjälpsböcker till anhöriga: Släpp kontrollen – Vinn friheten!  (2012) och Du är viktig! (2016).

November 2023 utkom boken ”Beroende i praktiken: Förstå, bemöta & samverka” som riktar sig till yrkesverksamma.

Jag har utbildat yrkesverksamma i Lågaffektivt bemötande, en färdighet som är till bra hjälp vid utmanande beteenden och svåra samtal, och jag erbjuder stöd till anhöriga i form av individuella samtal och kurser. Tidigare har jag arbetat 10 år inom Kriminalvården på anstalt och häkte i Narkomanvårdsteam med att motivera personer med beroendeproblem att förändra sitt liv, söka behandling och bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 har jag även arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal och hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri.

Välkommen att ta kontakt med mig här!

=
Coaching and Motivation Scandinavia AB logga