Anhöriga

Är du anhörig till en person med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika?

CRAFT-programmet har visat sig vara positivt för anhöriga. Särskilt effektivt är det för föräldrar till personer med beroendeproblem. De uppger att CRAFT givit ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till sitt barn med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. Många personer med beroendeproblem uppger dessutom att familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

OBS! I CRAFT arbetar man inte specifikt med det som kallas “medberoende”. Många anhöriga upplever  dock att strategierna i CRAFT hjälper till att minska sådana beteenden.

Gör mer av det som bevisligen fungerar. Gör mindre av det som bevisligen inte fungerar. Ta hand om dig själv under tiden!

Citat från anhöriga som deltagit i CRAFT

Jag känner mig starkare och mer utrustad för att möta min son med missbruk.

Jag känner mig tryggare nu efter kursen. En strukturerad kurs med mycket användbara tankesätt och strategier.

Har fått mer kunskap om hur man påverkas av att leva nära missbruk och insikt om saker jag kan förändra. Aha-upplevelser.

Fick bra tips och mera energi. Ingen kritik eller värderande. En öppen dialog och bra diskussioner!

Nu har jag fått ett annat tänk och hjälp att sätta gränser och vara tydlig.

Jag känner mig glad att jag tog mig hit. Det har varit proffsigt, personligt, tillåtande och hoppingivande.

Har fått en helt ny inställning till drogproblematiken. Har lärt mig att släppa kontrollen för att själv kunna må bra. Värdefullt att få träffa andra anhöriga!

Jag känner mig starkare, kan vara ärligare i min kommunikation och sätta tydligare gränser.

Nu har jag insett att jag inte är ensam, att vi är många som har erfarenhet av missbruk. Har fått mer kunskap och större insikt om vad jag kan påverka och förändra i mitt liv.

Jag önskar att alla anhöriga fick ta del av detta!