Grundkurs i CRAFT för yrkesverksamma

Startdatum: 2021-12-08

Slutdatum: 2021-12-10

Plats: Stockholm

CRAFT

3 dagar – 8-10/12, Digital & 100% lärarledd

Möter du anhöriga i ditt arbete? Grundkurs i CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) vänder sig till yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med beroende i sitt arbete/ideella verksamheter. CRAFT är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. Som deltagare erbjuds man även kostnadsfria metodstödstillfällen (digitalt) två ggr/termin under 1 år för att underlätta implementeringen.