Grundkurs i Motiverande samtal för yrkesverksamma

Startdatum: 2021-11-11

Slutdatum: 2021-12-14

Plats: Stockhom

MI

3 dagar 11-12/1 + 14/12 i Stockholm

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. MI är inriktat på att lösa ambivalens och framkalla och förstärka viljan till förändring. Inom MI lägger man stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring ska bli möjlig. Detta sker bland annat genom att förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap att genomföra den önskvärda förändringen. MI rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som stöd inom flera olika områden där en person kan behöva genomföra livsstilsförändringar.

3 dagars grundkurs i MI riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete motiverar andra människor till förändring.