Grunkurs i Återfallsprevention

Startdatum: 2023-12-07
Slutdatum: 2023-12-19
Plats: Zoom
ÅP

3 dagar 7-8 + 19 december 2023 Online

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet.

Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.