MI-introduktionskurs för tolkar

Datum: 2023-06-02
Plats: Online, Zoom
MI

Många samtal inom socialt arbete genomförs med hjälp av tolk. Därför är det viktigt att även tolken har god kännedom om vad som påverkar motivation och hur man genom kommunikationen kan stärka individens motivation till förändring och utveckling. Detta underlättar i samtalen med exempelvis socialsekreteraren, behandlingspersonal m.fl. MI rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som motiverande insats exempelvis vid beroendeproblem.

Mötet sker digitalt på onlineplattformen Zoom.

2/6 2023 kl. 9-15.30 – klicka här för anmälan