Anhörigkurs, digital, våren 2023

Startdatum: 2023-01-11
Slutdatum: 2023-03-23
Plats: Digital

Kursledare: Carina Bång, Beteendevetare & Författare

8 tillfällen, olika teman. Delta de tillfällen som passar dig. Alltså inget krav att delta alla gånger.
Onsdagar kl. 18.45-19.45.
Kostnad: 100 kr/tillfälle som swishas på förhand. Swishnummer: 123 0537 050

Träffarna är digitala och sker via Zoom. Man kan delta anonymt (enbart Carina ser namn vid registrering).
Kursen presenteras i form av föreläsningar med övningar som deltagarna kan göra mellan träffarna.
Man kan ställa frågor och kommunicera med kursledaren skriftligen genom chatten.

1. 11/1 Anhörigas hälsa & intro coping
2. 18/1 Om beroendesjukdomen & förhållningssätt
3. 25/1 Utveckla självmedkänsla & minska skam
4. 1/2 Sorgebearbetning med Cilla Zbinen

UPPEHÅLL

5. 1/3 Tydlig kommunikation utifrån CRAFT
6. 8/3 Medberoendebegreppet
7. 15/3 Minska björntjänster
8. 22/3 Stresshantering & forts Coping

Utvärdering kommer ske efter varje tillfälle.

Mer information och registreringslänkar kommer snart!