Grunkurs i Återfallsprevention

Startdatum: 2023-12-07
Slutdatum: 2023-12-19
Plats: Online, Zoom
3 dagar 7-8/12 + 19/12 Online Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder […]