Kurser anhöriga

Anhörigkurs, digital, våren 2023

Startdatum: 2023-01-11
Slutdatum: 2023-06-01
Plats: Digital

Kursledare: Carina Bång, Beteendevetare & Författare

Onsdagar kl. 18.45-19.45

8 tillfällen, olika teman. Delta de tillfällen som passar dig. Alltså inget krav att delta alla gånger.

Kostnad: 100 kr ink.moms per tillfälle som swishas på förhand.
Swishnummer: 123 0537 050

Träffarna är digitala och sker via Zoom. Man kan delta anonymt (enbart Carina ser namn vid registrering). Kursen presenteras i form av föreläsningar med övningar att göra mellan träffarna. Man kan ställa frågor och kommunicera med kursledaren skriftligen genom chatten.

Teman

  • 11/1 Anhörigas hälsa & intro coping. Anmälan här!
  • 18/1 Beroendesjukdomen. Anmälan här!
  • 25/1 Självmedkänsla & minska skam. Anmälan här!
  • 1/2 Sorgebearbetning med Cilla Zbinden. Anmälan här!

* UPPEHÅLL *

  • 1/3 Tydlig kommunikation. Anmälan här!
  • 8/3 Medberoendebegreppet. Anmälan här!
  • 15/3 Vad är till hjälp och inte? Anmälan här!
  • Del 8: Datum ej beslutat ännu Stresshantering & forts. coping. 
    Information om tillfälle för del 8 kommer att publiceras både här och på Facebook.

Utvärdering kommer ske efter varje tillfälle.

6-veckors onlinekurs – för föräldrar till någon med beroendeproblem

I webbkursen “Från beslutsångest till tydlighet” fokuserar vi på dig som är mamma eller pappa till ett barn (oavsett ålder) som har alkohol- eller narkotikaproblem.

Här får du bland annat lära dig att kommunicera med din son/dotter på ett konstruktivt sätt, att hantera svåra tankar och känslor samt hur du kan hjälpa ditt barn in i behandling.

Kursen är en blandning mellan föreläsningar och egna reflektionsövningar som träning på förhållningssätt som du får träna på i vardagssituationer. Innehållet bygger på de evidensbaserade metoderna CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training), Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) och Transteoretiska modellen av Proschaska och DiClemente.