Kurser Återfallsprevention – ÅP

ÅTERFALLS-PREVENTION

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter- och drogfrihet.

Här nedan finner du mina kurser om Återfallsprevention.

Kurser i Återfallsprevention

Grundkurs i Återfallsprevention

Startdatum: 2024-05-20
Slutdatum: 2024-06-11
Plats: Zoom

3 dagar 20-21 maj + 11 juni 2024 Online

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet.

Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Grundkurs i Återfallsprevention

Startdatum: 2024-11-18
Slutdatum: 2024-12-12
Plats: Zoom

3 dagar 18-19 november + 12 december 2024 Online

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Behandla samsjuklighet vid skadligt bruk & beroende

Startdatum: 2024-11-21
Slutdatum: 2024-12-09
Plats: Zoom

3 dagar 21-22 november + 9 december 2024 Online

Utforska behandlingsstrategier för samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Kursen är baserad på ”Att behandla samsjuklighet” av Liria Ortiz. Det handlar om återfallsprevention för personer med samsjuklighet där MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används.