Kurser Motiverande samtal – MI

Metodhandledning för CRAFT- och MI-deltagare via Zoom

Datum: 2021-09-22

Plats: Zoom

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Vi möts på onlineplattformen Zoom. Obs! Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen.

MI-deltagare:  22 sept kl. 9-10 – klicka här för anmälan

CRAFT-deltagare: 22 sept kl. 10.30-11.30 – klicka här för anmälan

Grundkurs i Motiverande samtal för yrkesverksamma

Startdatum: 2021-11-11

Slutdatum: 2021-12-14

Plats: Stockhom

3 dagar 11-12/1 + 14/12 i Stockholm

Motiverande samtal (MI) är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. MI är inriktat på att lösa ambivalens och framkalla och förstärka viljan till förändring. Inom MI lägger man stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring ska bli möjlig. Detta sker bland annat genom att förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap att genomföra den önskvärda förändringen. MI rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som stöd inom flera olika områden där en person kan behöva genomföra livsstilsförändringar.

3 dagars grundkurs i MI riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete motiverar andra människor till förändring. 

Metodhandledning för CRAFT- och MI-deltagare via Zoom

Datum: 2021-12-07

Plats: Zoom

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Vi möts på onlineplattformen Zoom. Obs! Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen.

MI-deltagare: 7 dec kl. 13-14 – klicka här för anmälan

CRAFT-deltagare: 7 dec kl. 14.30 – 15.30 – klicka här för anmälan

Grundkurs i MI – Motiverande samtal

Webbaserad kurs. Individuell och i egen takt.

Den här kursen passar dig som vill göra den individuellt och i egen takt. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). Utbildningen ger dig de viktigaste färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt dagliga arbete.

Detta är en webbaserad utbildning där all kommunikation sker på distans – via telefon, dator eller surfplatta. Du har tillgång till kursen i 6 månader från datumet du registrerade dig. Du genomför kursen i egen takt, men den är möjlig att slutföra på 2 veckor om man vill. Kursen blandas mellan webbkurs med föreläsningar och övningar samt feedback från kursledaren och avslutande feedback samtal vid kursens slut.

För mer information och anmälan – klicka här!

MI-utbildningar och inspirationsdagar Carina Bång erbjuder

  • MI-grundkurs: 3-4 dagars grundkurs i MI.
  • MI-boost: För att fräscha upp och fördjupa MI-färdigheterna.
  • MI + Hopp: Att använda MI för personer med psykisk ohälsa med fokus på att förmedla hopp.
  • MI-Kamratstödjarkurs: 3 dagars kurs för blivande MI-kamratstödjare/MI-coacher som stöd för implementering av MI i arbetsgruppen.
  • MI-Kamratstödjarpaket: Arbetsmaterial innehållande övningar, föreläsningar, skriv- och diskussionsuppgifter för 12 träffar med syfte att stödja och underhålla MI på arbetsplatsen.

MI-grundkurs 3 eller 4 dagar (2+1 dag eller 2+2 dagar).

Utbildningarna genomförs hos uppdragsgivaren. Vi går igenom grunderna för MI. Bakomliggande teorier samt begreppen vilja, kunna, redo. Vi diskuterar förhållningssätt, behandlarrollen och tränar på de färdigheter man använder inom MI. Vi tränar på att locka fram ”förändringsprat” hos klienten och vad vi som samtalsledare behöver undvika för att inte skapa disharmoni i relationen med klienten. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, filmvisning och diskussioner. Grundkursen är 3 dagar, men vi rekommenderar att man väljer även dag 4 som innebär inspelning, analys och feedback av samtal vilket är väldigt lärorikt.

Som deltagare erbjuds man även 2 st kostnadsfria webbinarier där man får möjlighet att ställa frågor och repetera för att underlätta implementering.

För mer information om utbildningens upplägg och/eller offertförfrågan ta kontakt med Carina Bång genom kontaktformuläret nedan.

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen.

Mer information om kommande MI-kurser och handledningsdatum publiceras löpande.