Kurser Motiverande samtal – MI

MOTIVERANDE SAMTAL (MI)

Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. 

Här nedan finner du mina kurser om MI.

Kurser i MI

Behandla samsjuklighet vid skadligt bruk & beroende

Startdatum: 2024-11-21
Slutdatum: 2024-12-09
Plats: Zoom

3 dagar 21-22 november + 9 december 2024 Online

Utforska behandlingsstrategier för samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Kursen är baserad på ”Att behandla samsjuklighet” av Liria Ortiz. Det handlar om återfallsprevention för personer med samsjuklighet där MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används.

Grundkurs i MI – Motiverande samtal

Webbaserad kurs. Individuell och i egen takt.

Den här kursen passar dig som vill göra den individuellt och i egen takt. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). Utbildningen ger dig de viktigaste färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt dagliga arbete.

Detta är en webbaserad utbildning där all kommunikation sker på distans – via telefon, dator eller surfplatta. Du har tillgång till kursen i 6 månader från datumet du registrerade dig. Du genomför kursen i egen takt, men den är möjlig att slutföra på 2 veckor om man vill. Kursen blandas mellan webbkurs med föreläsningar och övningar samt feedback från kursledaren och avslutande feedback samtal vid kursens slut.

För mer information och anmälan – klicka här!

MI-utbildningar och inspirationsdagar Carina Bång erbjuder

MI-grundkurs: 3-4 dagars grundkurs i MI.

MI-boost: För att fräscha upp och fördjupa MI-färdigheterna.

MI + Hopp: Att använda MI för personer med psykisk ohälsa med fokus på att förmedla hopp.

MI-Kamratstödjarkurs: 3 dagars kurs för blivande MI-kamratstödjare/MI-coacher som stöd för implementering av MI i arbetsgruppen.

MI-Kamratstödjarpaket: Arbetsmaterial innehållande övningar, föreläsningar, skriv- och diskussionsuppgifter för 12 träffar med syfte att stödja och underhålla MI på arbetsplatsen.

MI-grundkurs 3 eller 4 dagar (2+1 dag eller 2+2 dagar).

Utbildningarna genomförs hos uppdragsgivaren. Vi går igenom grunderna för MI. Bakomliggande teorier samt begreppen vilja, kunna, redo. Vi diskuterar förhållningssätt, behandlarrollen och tränar på de färdigheter man använder inom MI. Vi tränar på att locka fram ”förändringsprat” hos klienten och vad vi som samtalsledare behöver undvika för att inte skapa disharmoni i relationen med klienten. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, filmvisning och diskussioner. Grundkursen är 3 dagar, men vi rekommenderar att man väljer även dag 4 som innebär inspelning, analys och feedback av samtal vilket är väldigt lärorikt.

Som deltagare erbjuds man även 2 st kostnadsfria webbinarier där man får möjlighet att ställa frågor och repetera för att underlätta implementering.

För mer information om utbildningens upplägg och/eller offertförfrågan ta kontakt med Carina Bång genom kontaktformuläret.

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen.

Mer information om kommande MI-kurser och handledningsdatum publiceras löpande.