Lågaffektivt bemötande

Vad är Lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande handlar om att om att hjälpa personer att förebygga affekt och att på ett tryggt sätt bemöta personer i affekt. Affekt och känslor smittar mellan människor. Yrkesverksamma som möter människor med utmanande beteende behöver utstråla trygghet genom att ha kontroll på sina egna känsloyttringar i ord och kroppsspråk. En trygg och lugn utstrålning smittar den andre personen. För att klara av att bemöta människor i affekt med utmanande beteenden på ett lugnande sätt krävs mentala och kommunikativa verktyg, och dessa erbjuder vi er.

Vi hjälper er med:

Vi erbjuder 1–3 dagars kurser i Lågaffektivt bemötande för yrkesverksamma i konsten att hantera svåra samtal/utmanande beteenden och situationer. Innehållet skräddarsys utifrån uppdragsgivarens behov och utifrån utbildarnas tidigare yrkeserfarenheter inom konflikthantering.

I kurserna varvas föreläsningar, diskussionsövningar och praktiska övningar. Vår övertygelse är att lärande befästs bäst genom praktik (ju mer man övar, desto bättre förberedd är man vid svåra situationer). Att visualisera, diskutera, öva och pröva nyvunnen kunskap är det som sedan mynnar ut i kompetens.

Josefina Gunér och Carina Bång
Josefina Gunér och Carina Bång

Våra utbildare Carina Bång och Josefina Gunér har erfarenhet som utbildare och förhandlare inom polisen, som konflikthanteringsinstruktör inom Kriminalvården och utbildare av personal inom socialtjänst och behandlingshem i Motiverande samtal (MI).
Kurserna leds av Carina och Josefina tillsammans. Detta samarbete genererar ett stort värde, då deras personligheter, kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra väl.


Josefina Gunér

Som polis har Josefina erfarenhet inom olika verksamhetsområden, metodutveckling av kommunikativ intervention, såsom polisförhandling, anpassat bemötande, konflikthantering och motiverande/påverkande samtal. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta under stressiga och pressade förhållanden och i komplexa situationer.

Carina Bång

Carina har tidigare arbetat 10 år inom Kriminalvården på anstalt och häkte i Narkomanvårdsteam med att motivera personer med beroendeproblem att förändra sitt liv, söka behandling och bryta med kriminalitet och droger. Hon har en fil.kand. i kriminologi och har senare vidareutbildat sig inom våld i nära relationer och rättspsykologi. Carina är utbildad konflikthanteringsinstruktör inom Kriminalvården och utbildade nyanställda inom kriminalvårdens alla verksamheter i konflikthantering, stresshantering och att bemöta personer med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.