Motiverande Samtal – MI

Om Motiverande Samtal

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. MI lägger stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring blir möjlig.

Metoden används ofta inför beteende- och livsstilsförändring och bygger på William Millers och Stephen Rollnicks arbete och forskning. Genom att utforska ambivalens och förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap att genomföra den önskvärda förändringen ökar sannolikheten att personen genomför förändring.

Carina har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT och är medlem MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers) samt MITI-utbildning i New Mexico.

Kamratstödjarmaterial – ett stöd i implementeringen

Paketet är framtaget för att stödja och underhålla MI på arbetsplatsen. Med paketets övningar, föreläsningar, skriv- och diskussionsuppgifter för 12 träffar får ni en guide till att hålla MI levande för medarbetarna på arbetsplatsen.

Kamratstödjarpaketet skapar struktur och ger kamratstödjarna innehåll och en övningsbank vilket sparar förberedelsetid för kamratstödjaren. Det har visat sig att när kollegor träffas, diskuterar och övar tillsammans samt ger och får feedback på samtal så ökar deras färdigheter och skicklighet i MI. Om träffarna sker 1 gång i månaden så har arbetsgruppen ett innehåll med olika teman för ett helt år.

Här kan ni ta del av Kamratstödjarpaketets innehåll (pdf).

Trailer Kamratstödjarpaketet 2

Utvärderingar från kursdeltagare i tidigare MI-utbildningar

”Tydlig och enkel metod att ta till sig. Visst måste man öva förstås. Matnyttigt. Du har presenterat MI på ett lättsamt sätt.”

”Jag tycker att detta varit väldigt lärorikt för mig och att det var något jag verkligen var i behov av.”

”Blandningen mellan teori och praktisk övning var mycket bra. Märks att föreläsaren är duktig och kan sin sak.”

”Inspirerande utbildning och kunnig föreläsare. Många exempel från ”livet” som kopplades ihop på ett bra sätt till teorin.”

Brev från tidigare klient på häktet

”Jag är djupt tacksam till att vi möttes på häktet. Var ju överlycklig över att få komma ut ur cellen en stund. Det var förvirrande att någon ville prata med mig utan att anklaga mig för något.”

”De frågor du ställde liksom tvingade mig att se mig själv från ett håll jag inte var van vid. Du agerade och ställde frågor på ett sätt som gav mig ett egenvärde. Det väckte tankar om att det går att försöka förändra och att det aldrig är för sent.”

”De här samtalen var en betydande del till det liv jag lever idag. Jag har ett jättebra liv och mår bättre än jag någonsin gjort.”


Tidigare uppdragsgivare och kunder

Socialtjänsten Kramfors, Sala, Karlskrona, Gävle, Sollentuna, Sundbyberg, Skarpnäck, Skövde, Huddinge, Haninge, Solna stad, Kista, Farsta, Sollefteå, Stockholms Stad, Ljungbacken HVB Vuxna, Bryggan Stockholm, Socialpsykiatrin i Eskilstuna, Linköping, Umeå, Uppsala kommun, Uppsala landsting, Mittuniversitetet Sundsvall och Östersund, Beroendecentrum Kalmar, HVB Hvilan, Triaden, Drevvikshemmet, MotVikt Danderyds sjukhus, Näckrosprojektet – socialpsykiatri inom kommun och landsting, Hulstfreds kommun, Västerbottens läns landsting, Spånga-Tensta kommun, Rinkeby-Kista kommun, Linköpings kommun socialpsykiatri, Haninge Jobb & MerIT-center, Capio Anorexi center, Alla kvinnors hus, Conexi, Västerås kommun, Björntorps HVB m.fl.

Vill ni ha referenser? Var god ta kontakt med Carina Bång.


Föreläsning om Beroende i praktiken

Carina Bång erbjuder inspirerande och informativa föreläsningar baserade på hennes nya bok ”Beroende i praktiken: Förstå, bemöta & samverka”, som utkom i november 2023. Med djup kunskap och erfarenhet inom området beroendeproblematik, levererar hon insikter och strategier som är värdefulla för alla som vill förstå och hantera beroende på ett mer effektivt sätt.

I hennes föreläsningar utforskas ämnen som:

  • Beroendets komplexitet och olika former.
  • Effektiva strategier för att bemöta beroendeproblematik med medkänsla och förståelse.
  • Hur man kan samverka och stödja personer i beroendesituationer mot en väg mot läkning och förändring.

För bokningsförfrågningar och mer information om Carina Bångs föreläsningar baserade på ”Beroende i praktiken”, vänligen kontakta Carina här.