Carina Bång

Carina Bång – Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Certifierad terapeut även i CRA & ACRA. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Mitt namn är Carina Bång och var den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT. Jag ingår i  Ph.D. Robert Meyers Associates. Min handledare är grundaren av CRAFT, Ph.D. Robert J. Meyers. Sedan 2017 är jag även certifierad i CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) samt får certifiera andra i dessa program på svenska.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i de anhörigas situation, bland annat genom att erbjuda stöd i form av individuella samtal och kurser. Jag har också publicerat två böcker som stöd för anhöriga drabbade av någon annans beroendeproblem. Boken ”Du är viktig!” (2017) vänder sig till anhöriga och specifikt föräldrar till en ungdom/vuxet barn med alkohol- eller drogproblem. 2012 publicerade jag boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” som vänder sig till personer som drabbats av drog- och alkoholberoende i nära relationer.

Jag är medförfattare till boken ”Beroende i praktiken: Förstå, bemöta & samverka” som utkom november 2023. Boken riktar sig främst till yrkesverksamma och ger en fördjupad insikt om beroendeutveckling och effektiva verktyg för att skapa förändring.

I nuläget är jag den enda som är certifierad i alla CRA-programmen (CRA*, CRAFT & ACRA*). För yrkesverksamma som arbetar med dessa program kan jag starkt rekommendera certifieringsprocessen. Den är otroligt lärorik och den feedback man får på de inspelade samtalen ökar programtrogenheten.

Tidigare har jag arbetat tio år inom Kriminalvården, i narkomanvårdsteam på fängelse och häkte, med att motivera personer med beroende att förändra sitt liv och bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 arbetar jag även med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal. Jag har exempelvis hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri. Sedan 2014 fokuserar jag på att sprida CRAFT till anhöriga, kommuner och landsting i Sverige genom att certifiera och handleda yrkesverksamma som vill blir certifierade CRAFT-terapeuter. Jag har en fil.kand. i kriminologi och har senare vidareutbildat mig inom våld i nära relationer och rättspsykologi. 2015 certifierade jag mig till handledare i sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Som person värnar jag om mina egna drömmar, vilket har inneburit att jag har rest runt i världen och arbetat i olika länder, bland annat som volontär på barnhem och med att hjälpa personer utsatta för tsunamin 2004 på Sri Lanka. Jag har även arbetat med att rehabilitera gibbonapor i Thailand, tagit hand om gatuhundar och arbetat på häst- och fårfarm på Island.

Sedan december 2019 är jag en del av Insidans Expertpanel i Dagens Nyheter, där jag svarar på frågor som rör anhöriga och beroende.

*CRA – Community Reinforcement Approach (program för personen med beroendeproblematik)
*A-CRA – Adolescent Community Reinforcement Approach (program för ungdomar med beroendeproblematik)


Carina i media

Radio & Podcasts

Carina blir intervjuad i podcasten Allt du velat veta. 2018-10-16. Fritte Fritzson intervjuar Carina om allt som har med anhöriga att göra. Lite extra fokus ligger på föräldrar till barn med beroendeproblem. Lyssna på avsnitt 164 här

Carina blir intervjuad i podcasten Jag är sjuk i huvudet. 2017-07-24. Samtalet med Jessica Ekman kretsar kring anhörigas situation, verktyg för kommunikation, motivation och svåra tankar och känslor. Lyssna på avsnitt 108 här

Carina medverkar i Beroendepodden. 2017-07-12. Annie Ståhl intervjuar Carina om vad man som anhörig kan göra för att förbättra sin livssituation. Lyssna på avsnitt 39 här

Carina är Dagens önskegäst i P4 Radio Jämtland. 2017-07-04. Samtalet berör bland annat Carinas arbete som CRAFT-terapeut. Lyssna på programmet här

Carina deltar som gästpratare i Medberoendepodden
2016-02-29. Intervju om boken Släpp kontrollen – vinn friheten. Lyssna på avsnitt 10 här
2017-02-10. Intervju om boken Du är viktig!  Lyssna på avsnitt 40 här

Artiklar

För att få tillgång till de digitala artiklarna i Dagens Nyheter måste du vara DN Digital-prenumerant.

Carina medverkar i DN:s Expertpanel: 2019-12-15. ”Min bror är småbarnspappa och drogberoende

Carina medverkar i DN:s Expertpanel: 2020-03-31. ”Hur får jag min tonåring att sluta med haschet?

Carina omnämns i DN-artikel. 2019-12-16. Insidan. Artikel om hur man som anhörig kan förbättra sitt eget mående och hantera relationen till sin närstående med beroende. Läs hela artikeln här.

Carina omnämns i DN-artikel. 2017-09-15. Psykologen Liria Ortiz lyfter anhörigas situation och besvarar en fråga från ett vuxet barn med pappa som har alkoholproblem. Läs hela artikeln här.

Carina omnämns i DN-artikel. 2017-05-14. Psykologen Liria Ortiz tipsar om boken Du är viktig! och programmet CRAFT till föräldrar till ett barn med beroendeproblem. Läs hela artikeln här

Carina omnämns i DN-artikel. 2011-08-09. Artikeln handlar om Totte och hans väg ur alkohol- och narkotikaberoende. Läs hela artikeln här

Svenska Dagbladet. 2004-03-26. Kvinnornas frizon i väntan på domen. Läs hela artikeln här

Dansa med djävlar

Under den öppna föreställningen ”Dansa med djävlar” befann sig Carina på scen tillsammans med Ann Söderlund. I klippet nedan kan du ta del av hela intervjun.